sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Nhàn

- 0904 057 050

P. Kinh doanh
- 0965 764 330

BULONG CÁC LOẠI

Bulong tự giữ, Ốc ép
Bulong tự giữ, Ốc ép
Bulong tự ren
Bulong tự ren
Đinh hàn, Bulong hàn, Ốc te
Đinh hàn, Bulong hàn, Ốc te
Bulong
Bulong

ĐAI ỐC TÁN

Sò sắt có tai
Sò sắt có tai
Sò sắt không tai
Sò sắt không tai
Tán cài - Ecu rack
Tán cài - Ecu rack
Tán cấy có tai
Tán cấy có tai
Tán cấy không tai
Tán cấy không tai
Tán ép, Ecu ép
Tán ép, Ecu ép
Tán ép lục giác
Tán ép lục giác
Tán ép trụ đầu kín
Tán ép trụ đầu kín
Tán hàn
Tán hàn
Tán rút sắt
Tán rút sắt

VÍT CÁC LOẠI

Ốc đầu tròn, Đầu Cole
Ốc đầu tròn, Đầu Cole
Vít
Vít

BULONG, ỐC VÍT KHÁC

Lồng đèn, phe gài
Lồng đèn, phe gài
Phụ kiện ngành gỗ
Phụ kiện ngành gỗ
Rive
Rive
Tắc kê
Tắc kê
Bản lề - Chốt - Tay nắm
Bản lề - Chốt - Tay nắm

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Bột màu
Bột màu
Chất làm đặc
Chất làm đặc
Chất nhũ hóa
Chất nhũ hóa
Chướng nước
Chướng nước
NAOH Vảy
NAOH Vảy

KEO CÔNG NGHIỆP

Keo bàn in
Keo bàn in
Keo dán giấy
Keo dán giấy
Keo ép foil hệ nước
Keo ép foil hệ nước
Keo sữa
Keo sữa