sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
mr Nhàn

- 0965 764 330

Mr Quang
- (0274) 376 3057

BULONG CÁC LOẠI

Bulong Các Loại
Bulong Các Loại
Bulong cấy
Bulong cấy
Bulong cổ vuông
Bulong cổ vuông
Bulong đầu dù
Bulong đầu dù
Bulong hàn
Bulong hàn
Bulong long đền
Bulong long đền
Bulong lục giác
Bulong lục giác
Bulong ốc vít - Pát
Bulong ốc vít - Pát
Bulong các loại
Bulong các loại
Bulong lục giác âm
Bulong lục giác âm

ĐAI ỐC, TÁN

Đai ốc - tán
Đai ốc - tán
Tán cài
Tán cài
Tán cấy
Tán cấy
Tán chấu
Tán chấu
Tán dù
Tán dù
Tán keo
Tán keo
Tán long đền
Tán long đền
Tán rút
Tán rút
Tán rút
Tán rút
Tán tự giữ
Tán tự giữ

VÍT CÁC LOẠI

Vít đầu dù long đền
Vít đầu dù long đền
Vít lục giác chìm
Vít lục giác chìm
Vít đầu băng inox
Vít đầu băng inox
Vít đầu dù RN
Vít đầu dù RN
Vít dù
Vít dù

BULONG, ỐC VÍT KHÁC

Ty ren
Ty ren
Hai đầu bằng
Hai đầu bằng
Long đền
Long đền
Long đền
Long đền
ốc tự giữ
ốc tự giữ
ốc tự giữ
ốc tự giữ
Rẽ rãnh
Rẽ rãnh
Sò cấy - ốc cấy
Sò cấy - ốc cấy
Ty ren
Ty ren

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Bột màu
Bột màu
Chất làm đặc
Chất làm đặc
Chất nhũ hóa
Chất nhũ hóa
Chướng nước
Chướng nước
NAOH Vảy
NAOH Vảy

KEO CÔNG NGHIỆP

Keo 502
Keo 502
Keo bàn in
Keo bàn in
Keo dán giấy
Keo dán giấy
Keo ép foil hệ nước
Keo ép foil hệ nước
Keo sữa
Keo sữa